วัดป่าโคเปนเฮเกน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร Registor Informations from Watpa Copenhagen

Name
Email *
A well-trained mind brings happiness.

จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ขุ.ธ.๒๕/๑๙. (Dh.25/19.)
No other happiness is beyond peace.

สุขอื่นเหนือความสงบไม่มีขุ.ธ.๒๕/๔๒. (Dh.25/42.)
Among humankind, a person who has trained himself well is the best.

ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดขุ.ธ.๒๕/๕๗ ขุ.มหา.๒๙/๒๙๑ ขุ.จู.๓๐/๗๔
To conquer yourself is the greatest victory.

ชนะตนนั่นแหละ เป็นดีขุ.ธ.๒๕/๒๙. (Dh.25/29.)